Glassklart restauranthus

En av våre prosjekter i Bergen har fått noen spesiell anerkjennelse på Glass og Fasadeforeningen

ACC har vært med og dimensjonale bjelker.

Vi håper du er interessert!