ADVANCED BUILDING SKIN CONFERENCE

Harris fra ACC Malmö vil forelese på Advanced Building Skin conference! Temaet for foredraget er behovet for å utvikle en metode som kan hjelpe arkitekter å velge riktig glass og solskjerming i områder med mye glass, for å gi god tilgang til dagslys og utsyn samtidig som man vil unngå problemer med overoppheting. Foredraget handler om metoder

Läs mer ->

Designing for highly glazed, naturally ventilated, transitory spaces; A case study

A sophisticated study was carried out to inform design in a naturally ventilated, transitory space with high occupant activity levels; a fully glazed staircase of a parking house. Within very limited budged we managed to provide a relatively inexpensive and low maintenance solution that will improve the occupant experience and provide a uniform thermal environment.

Läs mer ->

ACC Artikler

Designing for highly glazed, naturally ventilated, transitory spaces; A case study A sophisticated study was carried out to inform design in a naturally ventilated, transitory space with high occupant activity levels; a fully glazed staircase of a parking house. Within very limited budged we managed to provide a relatively inexpensive and low maintenance solution that

Läs mer ->