Tjenester

Vi på ACC arbeider med å forenkle og sikre kvalitet av prosjektering, bygging og forvaltning av glassede konstruksjoner.

ACC er ofte involvert som en uavhengig part fra tidlig i prosjekteringsfasen til anbudsfase, byggeledelse og kontroll for å hjelpe involverte parter å få velfungerende glassede konstruksjoner.

Tjenester