ADVANCED BUILDING SKIN CONFERENCE

Harris fra ACC Malmö vil forelese på Advanced Building Skin conference!

Temaet for foredraget er behovet for å utvikle en metode som kan hjelpe arkitekter å velge riktig glass og solskjerming i områder med mye glass, for å gi god tilgang til dagslys og utsyn samtidig som man vil unngå problemer med overoppheting. Foredraget handler om metoder basert på de reelle behovene til et reelt prosjekt hvor ACC bistod som fasadekonsulent og bygningsfysikere. Studien er delt inn i tre deler: (a) kort beskrivelse av case study – innføring i prosjektet, (b) Beskrivelse av metoden og (c) videreutvikling av metoden. Arbeidet som er beskrives er en kombinasjon av prosjektarbeid innen ACC og faglig utvikling utført ved Universitetet i Lund. ACC utvikler avanserte metoder og bringe dem inn i designprosessen gjennom en utvelgelsesprosess av solavskjerrming for å maksimere nytten av glass (dagslys og utsyn), og samtidig unngå overoppheting.

Solbeskyttelsesglass:

pic1

Screentrykte glass:

pic2

Bevegelige solbeskyttelsesgardiner:

pic3

Harris Poirazis presenterer resultatene av studiet og fremtidige muligheter i dette utviklingsarbeidet ved Advanced Building Skin conference i Bern, Sveits 11 oktober 2016. Mer informasjon om konferansen og programmet finnes på http://abs.green/home/