Forretningsidé

Visjon

ACC skal forenkle og sikre kvalitet i prosjektering, bygging og forvaltning av glassede konstruksjoner.

Forretningsidè og mål

ACC skal være Norges ledende glassrådgivere og tilby uavhengig rådgivning på alle typer av glassede konstruksjoner gjennom å:

  • Bistå oppdragsgiver med teknisk og økonomisk rådgivning samt støtte øvrige konsulenter hva gjelder klima, konstruksjon, energi, miljø, økonomi og befaring.
  • Følge utviklingen nasjonalt og internasjonalt for å på beste mulige måte kunne overføre kunnskap om glassede konstruksjoners utforming, miljøpåvirkning og sikkerhet – sammen med god totaløkonomi.
  • Kontinuerlig utvikle sitt tjenestetilbud og arbeide på det nordiske markedet og internasjonalt for nordiske oppdragsgivere.