Hvem benytter seg av ACC?

ACC blir innleid for alt fra nyprosjektering til ombygging av eiendommer. Vi brukes også som konsulenter hvor det har oppstått feil eller mangler etter ferdigstillelse av bygget. ACC utfører befaringer under pågående glassarbeider og kan utføre tilsyn og kontroll.
ACC blir også brukt av andre rådgivere når det gjelder klima, brann, sikkerhet, personsikkerhet, støydempning, installasjoner for røykventilasjon og for solavskjerming.
ACC arbeider også med miljøstyring, utredninger og opplæringinnen miljø.

Våre oppdragsgivere finnes blant

  • Byggherrer
  • Prosjektledere
  • Eiendomsforvaltere
  • Arkitekter
  • Byggkonstruktører
  • VVS-konsulenter
  • Entreprenører
  • Bransjeorganisasjoner
  • FoU-organisasjoner